De TIAS app

 

De TIAS app is een logopedische applicatie voor spraakapraxie. Het is onderdeel van het Therapeutische Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS).

Het doel van de TIAS app is de logopedische therapie bij patiënten met spraakapraxie niet alleen plezieriger, maar ook moderner en efficiënter te maken door optimaal gebruik van digitale mogelijkheden, zoals audio- en visuele ondersteuning, en automatische registratie van resultaten. Daarnaast willen we de patiënt ondersteunen in het zelfstandig oefenen in de eigen leefomgeving.