Skip to content

De TIAS app

 

De TIAS app is een logopedische applicatie voor spraakapraxie. Het is onderdeel van het Therapeutische Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS).

Het doel van de TIAS app is de logopedische therapie bij patiënten met spraakapraxie niet alleen plezieriger, maar ook moderner en efficiënter te maken door optimaal gebruik van digitale mogelijkheden, zoals audio- en visuele ondersteuning, en automatische registratie van resultaten. Daarnaast willen we de patiënt ondersteunen in het zelfstandig oefenen in de eigen leefomgeving.

TIAS APP TABLET

Werkwijze

De TIAS app bestaat uit twee delen: een app voor de logopedist en een app voor de patiënt. Beide zijn te downloaden binnen de Apple App Store.

U krijgt toegang tot de TIAS app door een bestelling te plaatsen in deze webwinkel. De kosten voor het eerste jaar zijn: 345 euro (incl. btw). Zodra aan de betaling is voldaan, verstrekt het UMCG CvR accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) via de mail aan de opgegeven contactpersoon (= één van de logopedisten) van de zorginstelling. Deze contactgegevens en de exacte naam van uw zorginstelling, kunt u vermelden bij de bestelnotities.Ook wordt een handleiding van de app als bijlage meegezonden.

De contactpersoon van de logopedie wordt gezien als de instellingsbeheerder van de TIAS app binnen de betreffende zorginstelling. De instellingsbeheerder voegt de logopedisten toe die werkzaam zijn binnen die zorginstelling; zo krijgt ieder zijn eigen accountgegevens.

Elke logopedist kan vervolgens weer zijn eigen patiënten toevoegen aan de app. Zo maakt de logopedist per patiënt oefeningen op maat aan, o.a. door het instellen van het oefenniveau en de juiste interventies (hulpknoppen). De patiënt kan deze oefeningen vervolgens tijdens de logopedische therapie, maar ook buiten de logopedische behandeling om, zelfstandig opstarten en uitvoeren op een eigen iPad.

Na een jaar lidmaatschap kunt u het account in deze webwinkel verlengen voor 100 euro per jaar.

Vervolgstappen

Momenteel werken we aan versie 2.0 waarbij de app wordt  gepersonaliseerd. D.w.z. dat er een extra optie komt, waarmee de logopedist belangrijke, eigen gekozen woorden en zinnen van de patiënt kan toevoegen met een eigen gekozen afbeelding en ingesproken voorbeeld (versie 2.0). Een update naar deze versie zit bij de prijs van 345 euro in.

Daarnaast werken we aan een geheel nieuwe module binnen de app (de MST module), die gericht zal zijn op de behandeling van afasiepatiënten. De Module Specifieke Therapie (MST), die aansluit op de diagnostiek volgens het Ellis & Young model, is hiervoor de basis (versie 3.0). Om t.z.t.ook gebruik te maken van deze nieuwe afasie module, zal een nieuw instapbedrag gevraagd worden.

 

De TIAS APP verkopen wij niet aan particulieren.