afb.1.0

Boek: Modulespecifieke therapie bij afasie

Modulespecifieke therapie (MST) is een  cognitief linguïstische behandelaanpak van afasie op klank- en woordniveau.

In februari 2020 is het bijbehorende boek verschenen. Logopedisten en klinisch linguïsten (in opleiding) kunnen dit praktische handboek gebruiken als naslagwerk om gerichte keuzes te maken voor linguïstisch vervolgonderzoek en de invulling van de logopedische therapie. De kaders van dit boek zijn hetzelfde als van het afasie oefenprogramma van de Speech Therapy app (STAPP).

Ook eind 2020 vindt er weer een Ellis & Young-cursus plaats in het UMCG Centrum voor Revalidatie, locatie Beatrixoord.

Het gaat over de linguïstische diagnostiek en modulespecifieke therapie bij afasie.

De totale cursus bestaat uit drie modules die los van elkaar te volgen zijn.

  1. Diagnostiek en modulespecifieke therapie (Basis)

  2. Auditief taalbegrip en de mondelinge taalproductie (Verdieping).

  3. Lezen (alexie) en schrijven (agrafie)​ (Verdieping)

U kunt zich opgeven voor de Ellis & Young-cursus via deze link naar de website van het Wenckebach Instituut.

 

Scroll naar top