DIAS.BSL

Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak

Met het DIAS onderzoekt men patiënten bij wie een vermoeden bestaat van de aanwezigheid van buccofaciale apraxie en/ of spraakapraxie. In het geval van een beroerte wordt het instrument ingezet bij de aanvang van de revalidatiefase. Om het verloop van de spraakapraxie te meten of om logopedische therapie te evalueren adviseren we het DIAS met tussenpozen van drie maanden af te nemen en de uitkomsten te vergelijken.

TIAS APP TABLET

TIAS

Het Therapeutisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (TIAS) bestaat uit een praktisch en gestructureerde behandelmethodiek, met aansluitend therapiemateriaal: de TIAS box en een digitaal oefenprogramma in de Speech Therapy App (STAPP). De TIAS methodiek begeleidt de logopedist om de therapie zo effectief en efficiënt mogelijk toe te passen, daarbij rekening houdend met de nieuwste inzichten op het vakgebied. Het instrument is ontwikkeld in het UMCG Centrum voor Revalidatie ten behoeve van de logopedische therapie van patiënten met spraakapraxie.

Ook in 2022 bieden we weer een DIAS- en een TIAS-cursus aan. Aan de orde komen onder meer de theorie over spraakapraxie en de klinische toepassing van de instrumenten in de praktijk.

U kunt zich opgeven voor de DIAS-cursus en TIAS-cursus via de website van het Wenckebach Instituut.

Scroll naar top